Комерційні умови

Загальні комерційні умови

(далі - "Комерційні умови")

Стаття I.

Вступні положення

Дані комерційні умови стосуються інтернет-продажів, які здійснюються продавцем через веб-сайт, розташований в інтернеті за адресою www.watch4u.com (далі - «Веб-сайт»), а також через веб-інтерфейс (далі - «Веб-інтерфейс»).

Користувачем та власником веб-сайту www.watch4u.com є Компанія «BUBA HOLDING s.r.o.» (BUBA HOLDING s.r.o.), Iдентифікаційний номер 073 80 674 , зареєстрована за адресою: вул. Побржежні, 249/46, м. Прага 8, Карлін, 186 00. Компанія записана в торговому реєстрі, що ведеться Міським судом у м. Прага, відділ C, вкладка 131425 (далі - "компанія «BUBA HOLDING», або також "Продавець"). Всіма правами власності стосовно цих веб-сайтів володіє, відповідно до закону №. 121/2000 Збірника законів «Про авторські права», тільки компанія «BUBA HOLDING». Проводити будь-які зміни на даному сайті, а також зберігати й розповсюджувати інформацію, що міститься на його сторінках, можливо лише після отримання згоди від компанії «BUBA HOLDING».

Доступ до веб-сайту www.watch4u.com та його використання є безкоштовним, відвідувач використовує веб-сайт на власний ризик. Компанія «BUBA HOLDING» не несе ніякої відповідальності за безпеку використання та безперервний доступ до даного сайту.

Комерційні умови регулюють права та обов'язки продавця та покупця, у ролі якого може виступати як споживач, так і підприємець (споживач або підприємець, далі -"Покупець"). Споживачем вважається особа, яка вступає в договірні відносини з продавцем поза межами власного бізнесу чи за межами незалежного здійснення своєї професійної діяльності. Підприємцем вважається особа, яка самостійно, за власний кошт і під власну відповідальність проводить свою діяльність у сфері торгівлі, або в іншій сфері, з метою отримання прибутку. Комерційні умови розміщені на веб-сайті і доступні для всіх.

Усі договірні взаємовідносини, які виникли між Продавцем і Покупцем, регулюються законодавством Чеської Республіки, зокрема законом № 89/2012 Збірника законів, Цивільним кодексом з внесеними поправками (далі - "НЦК" (новий цивільний кодекс).

Покупець погоджується на використання інформаційно-телекомунікаційних систем при дистанційному укладенні договору купівлі-продажу. Витрати, понесені Покупцем у зв’язку з використанням таких засобів віддаленого зв'язку при укладенні договору купівлі-продажу, відшкодовує сам Покупець (підключення до мережі інтернет, телефонні дзвінки). Продавець не укладає за допомогою дистанційних телекомунікаційних систем договорів, предметом яких є повторне виконання.

Стаття II.

Договір купівлі - продажу

Якщо Покупець є споживачем, то предметом укладеного договору купівлі-продажу є товар, розміщений Продавцем на сторінці www.watch4u.com. Моментом виникнення підстави для укладення договору купівлі-продажу вважається момент відправлення замовлення Покупцем та одержання замовлення Продавцем, про що він повинен якомога швидше повідомити Покупця, надіславши йому повідомлення на електронну адресу, вказану Покупцем у замовленні. Підтвердження, надіслане Продавцем електронною поштою на адресу Покупця, не впливає на укладення договору купівлі-продажу. Якщо покупець не є споживачем, підставою для укладення договору купівлі-продажу вважається замовлення, надіслане Покупцем, а договір про купівлю-продаж укладається в момент доставки письмового підтвердження від Продавця, надісланого на адресу електронної пошти, вказану Покупцем. Договір купівлі-продажу укладено словацькою мовою.

Всі презентації товарів, розміщені на веб-інтерфейсі магазину, носять інформативний характер, тому Продавець не зобов'язаний укладати договори на купівлю-продаж таких товарів. Положення § 1732 абзацу НЦК стосовно даного випадку не застосовується.

Складовою частиною повідомлення, надісланого Продавцем на адресу електронної пошти Покупця, яким підтверджується замовлення Покупця, завжди є викладення положень даних Комерційних умов.

Замовлення товару здійснюється за допомогою веб-інтерфейсу магазину, розміщеного на веб-сайті www.watch4u.com, шляхом заповнення всіх пунктів, перелічених на сайті. Перед тим, як надіслати замовлення Продавцю, Покупець може змінити інформацію, введену в замовлення, таку як кількість товару, спосіб доставки та спосіб оплати.

Укладення договору купівлі-продажу без узгодження всіх умов, передбачених НЦК, а також згідно з положеннями § 1726 НЦК, неможливе. Відповідно до положень § 1740 абзацу 3 НЦК, Продавець також не приймає замовлення, якщо воно було неправильно оформлене, з доповненнями, або відхиленнями. Замовлення, яке не містить дотримання усіх необхідних вимог, зазначених в даних Комерційних умовах, або суперечить ним, а також те, яке не було доповнено чи виправлено після дзвінка, зробленого Продавцем, вважається таким, що не було зроблено.

Надсилаючи замовлення, Покупець тим самим підтверджує, що перш ніж надсилати його, він був ознайомлений із Загальними положеннями та умовами, викладеними у даному документі, чинному на момент надсилання замовлення, а також погоджується з ними.

Стаття III.

Ціна на товари та умови оплати

Веб-інтерфейс магазину містить інформацію про товар, включаючи ціни на окремі товари. Ціни на товари вказані з урахуванням податку на додану вартість, а також інших необхідних зборів. Продавець має право змінити ціну товару в односторонньому порядку, проте ці зміни не можуть стосуватися договорів купівлі-продажу, які були укладені до моменту впровадження змін.

Відповідно до умов, викладених у цих Комерційних умовах, окрім ціни товару, Покупець оплачує вартість доставки товару, а на веб-інтерфейсі магазину міститься інформація про витрати, пов'язані з упаковкою та доставкою товару. Інформація про витрати, пов'язані з упаковкою та доставкою товарів, відображена на веб-інтерфейсі магазину, але діє лише у тих випадках, коли доставка товарів здійснюється по території Чеської Республіки.

Підтвердивши виконанням замовлення, Покупець підтверджує згоду з цінами, вказаними Продавцем, за замовлені товари.

Спосіб оплати купівельної ціни обирає сам Покупець, що узгоджується в договорі купівлі-продажу, який укладено згідно його замовлення. Покупець має право вибрати один з наступних варіантів:

Оплата у безготівковій формі банківським переказом на один з розрахункових рахунків Продавця: на розрахунковий рахунок 117989983/0300 для здійснення платежів в чеських кронах на території Чеської Республіки, або на розрахунковий рахунок 117989983/0300 для здійснення платежів в євро на території Словацької Республіки, відкриті в АТ «Комерційний банк» (Československá obchodní banka, a.s.). У призначенні платежу необхідно вказати номер замовлення. Товар буде відправлений Покупцеві після того, як суму, сплачену Покупцем, буде зараховано на розрахунковий рахунок Продавця.

Оплата у безготівковій формі через платіжну систему Global Payments Europe, або готівкою (після доставки), коли клієнт здійснює оплату у готівковій формі після отримання товару від перевізника, визначеного у договорі, Продавець вимагає оплати купівельної ціни до того, як товар буде прийнятий Покупцем. Продавець може вимагати від покупця авансовий, або інший аналогічний платіж, особливо у випадках, коли на товарі вказано, що його можна поставити "лише під замовлення".

Стаття IV.

Умови постачання

Toвар буде поставлений Покупцеві на адресу, вказану ним у замовленні, та за допомогою перевізника, обраного Покупцем, виходячи зі свого замовлення. Вартість доставки, а також термін доставки відображаються на веб-інтерфейсі магазину. Згідно договору купівлі-продажу Продавець зобов’язаний доставити товар до місця призначення, вказаного Покупцем у замовленні, а Покупець зобов’язується даний товар прийняти. У випадку, якщо товар необхідно відправити Покупцеві повторно, або іншим способом, аніж було вказано у замовленні, Покупець зобов’язується відшкодувати всі витрати, понесені у зв’язку з повторною доставкою товару, або у зв’язку зі зміною способу доставки. Покупець погоджується на передачу Продавцем особистої інформації, що стосується Покупця, обраному ним перевізнику в об’ємах, які необхідні для належної організації доставки товару. Якщо товари доставляються через перевізника, при отриманні товару Покупець повинен перевірити цілісність упаковки і в разі виявлення будь-яких дефектів негайно повідомити про це перевізника, з яким складається акт про завдані збитки. При отриманні пошкодженого вантажу, або вантажу у неповному обсязі, необхідно негайно повідомити про це Продавця. У разі пошкодження упаковки, що є свідченням неправомірного вторгнення до вантажного відправлення, Покупець не зобов’язаний приймати товар від Продавця. Якщо Покупець є споживачем, право власності на товар, а також ризик пошкодження товару переходить до Покупця у момент приймання товару від перевізника, який забезпечує доставку. Якщо покупець не є споживачем, Продавець передає товар Покупцеві у момент його передачі вибраному перевізнику з метою доставки товару Покупцеві, при цьому вступає в силу договір на перевезення, укладений з вибраним перевізником. Покупець, який не є споживачем, приймає на себе усі ризики, пов’язані з пошкодженням товару, переданого вибраному перевізнику для доставки до місця, зазначеного в замовленні.

Стаття V.

Претензії у зв'язку з недоліками поставлених товарів

Права та обов'язки договірних сторін щодо виявлення та усунення недоліків регулюються відповідними положеннями НЦК. Продавець несе відповідальність перед Покупцем за наявність будь-яких дефектів у поставлених товарах. Продавець несе відповідальність перед Покупцем за те, що у момент приймання товару Покупцем даний товар:

- наділений властивостями, про які було домовлено сторонами, а у випадку відсутності домовленостей – має характеристики, описані Продавцем або виробником, або такі, які очікує отримати Покупець з урахуванням характеру товарів та реклами, котра надходила з боку Продавця чи виробника, товар придатний для використання з тією метою, яку вказує Продавець, або з тією метою, з якою зазвичай використовується подібний товар,

- товари відповідають якості тих зразків або оригіналу, про яку було домовлено,

- товар відповідає кількості, мірі або вазі, згідно норм законодавства.

Якщо Покупцю було доставлено товар з дефектом, що є суттєвим порушенням договору, Покупець має право вимагати від Продавця усунення дефекту за рахунок доставки іншого товару без дефекту, доставки відсутньої частини товару, що вважається дефектом, він може погодитися усунути дефект самостійно, отримавши від Продавця відповідну знижку на поставлений товар, а також може відмовитмся від виконання договору. Покупець інформує продавця про варіант, на користь якого він зробив свій вибір, одразу після виявлення дефекту, або без зайвої затримки після повідомлення про дефект. Вибір не може бути змінений Покупцем без згоди Продавця; також Покупець не може зробити вибір на користь ремонту дефекту, якщо дефект належить до непоправних. Якщо Продавець відмовляється від усунення дефектів протягом домовленого терміну, або якщо він повідомляє Покупця, що він не може усунути даних дефектів, Покупець може вимагати розумної знижки на даний товар, або може розірвати договір. Якщо покупець невчасно заявляє про свої права, він має такі ж права, як у випадку незначного порушення договору (див. пункт 4 нижче). Оскільки виявлення дефекту є несуттєвим порушенням договору, Покупець має право на усунення дефекту, або на отримання відповідної знижки на товар. Якщо Покупець відмовляється від права на знижку від купівельної ціни, але не відмовляється від договору купівлі-продажу, Продавець може доставити те, чого бракує, або усунути дефект. Інші дефекти можуть бути усунені Продавцем шляхом проведення ремонту товару, або доставкою нового товару. Якщо Продавець не усуває дефект своєчасно, або відмовляється від його усунення, Покупець може вимагати знижки від купівельної ціни, або розірвання договору. Покупець не може змінити свій вибір способу усунення дефекту без згоди Продавця. Після поставки нового товару Покупець повинен повернути Продавцеві бракований товар, який йому було надіслано спочатку, за рахунок Продавця. Якщо Покупець своєчасно не повідомляє про дефект, він втрачає право на відмову від договору купівлі-продажу. Якщо Покупець повідомить Продавця про дефект з великим запізненням у часі після його отримання, а також з порушенням встановленого договором порядку, суд не визнає право Покупця на відшкодування збитків. У випадку прихованого дефекту застосовується те ж саме, як у випадку, коли про дефект було повідомлено із значним запізненням у часі після того, як покупець міг виявити наявність дефекту, але не пізніше, ніж через два роки після отримання товару.

У випадку, якщо у зв’язку з дотриманням умов даного договору Покупець вирішить заявити про свої права на усунення дефектів i вимагатиме від продавця рекламації дефектних товарів,він повинен заповнити форму "Рекламаційного листа", у якому будуть вказані точні контактні дані Покупця: ім'я, адреса, телефон, електронна пошта, опис дефекту та вимога споживача, і надіслати її на електронну пошту Продавця info@watch4u.com. Покупець також може роздрукувати заповнену форму та прикріпити її до посилки, якою Покупець повертає дефектний рекламаційний товар на поштову адресу Продавця.

Покупець повинен негайно відправити рекламаційний товар по пошті, або іншою службою перевезення вантажів, за нижче вказаною адресою Продавця. Рекламація вступає в силу в момент отримання Продавцем рекламаційного товару від Покупця. Рекламаційний товар повинен бути застрахований від пошкоджень під час транспортування, посилка повинна мати позначку "РЕКЛАМАЦІЯ" і включати:

- рекламаційний товар (у повному складі, з усіма аксесуарами),

- копію документа, що підтверджує факт придбання товару, і заповнену форму "Рекламаційного листа", або принаймні посилання на термін подання заповненої форми в електронному вигляді.

Без дотримання вищезазначених дій ідентифікація походження та недоліків товару неможлива. Даної процедури також рекомендується дотримуватися Покупцеві-споживачеві, якщо він не може підтвердити факт існування дефектів та не надіслати інформацію про дефекти у інший спосіб.

Продавець має право відмовити Покупцеві у прийнятті рекламаційних товарів у тих випадках, коли дані товари та / або їх частини забруднені, або не відповідають основним вимогам стосовно гігієнічно безпечної перевезення товарів, призначених для рекламації, окрім випадків, коли йдеться про звичайні забруднення.

У разі придбання товару споживачем, якщо дефект виявиться протягом шести місяців з моменту прийомки товару, вважається, що товари були дефектними вже на момент їхньої прийомки.

Покупець-споживач має право пред’являти претензії та подавати скарги стосовно недоліків поставлених товарів протягом двадцяти чотирьох місяців з моменту їх отримання. Положення цієї статті не застосовуються до товарів, котрі продаються за зниженою ціною у зв’язку з наявністю дефектів, через які знижено ціну, або до товарів з дефектами внаслідок їхнього використання чи зносу, котрі вони мали на момент прийняття товарів Покупцем, або якщо це випливає з властивостей товарів.

Інші права та обов'язки сторін, пов'язані з відповідальністю продавця за дефекти, регулюються рекламаційними правилами Продавця.

Стаття VI.

Спеціальні положення при купівлі товарів споживачами

У випадку, коли договір купівлі укладається дистанційно за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, Покупець, який є споживачем, відповідно до положень § 1829 абзацу 1. НЦК, має право відмовитися від договору без надання будь-яких пояснень протягом 14 днів з моменту отримання товару, а у випадку, коли предметом договору купівлі-продажу є декілька видів товарів, або якщо поставка складається з кількох частин, цей термін починається з дати останньої поставки товару. Повідомлення про намір розірвання договору купівлі-продажу повинно бути надіслано Покупцем на поштову адресу Продавця, або на адресу електронної пошти Продавця протягом терміну, зазначеного в попередньому реченні. Для того, щоб відмовитися від договору купівлі-продажу, Покупець може використати зразок бланку, який є невід'ємною частиною даних Комерційних умов. У випадку, коли споживач обирає варіант з використанням зразка бланку для того, щоб розірвати договір купівлі-продажу, Продавець його приймає і підтверджує в текстовій формі без зайвої затримки.

У разі виходу із договору купівлі-продажу згідно даної Статті, договір купівлі-продажу скасовується з самого початку. Споживач зобов'язаний повернути товари Продавцеві в цілісній упаковці та у повному складі, при цьому він не покриває витрат, пов'язаних із поверненням товару Продавцеві, навіть якщо товари за своїм характером не можуть бути повернені звичайним поштовим відправленням.

У випадку, якщо Покупець виходить з договору купівлі-продажу відповідно до попереднього пункту, Продавець повертає кошти, отримані від Покупця, протягом 14 днів з моменту розірвання договору купівлі-продажу таким же способом, яким було здійснено оплату Покупцем, якщо не було домовлено про інше. Також Продавець має право повернути сплачені йому Покупцем кошти одразу ж після повернення товару Покупцем, або у будь-який інший спосіб, на який погодиться Покупець та у зв’язку з яким він не понесе додаткових витрат. Якщо Покупець відмовляється від договору купівлі-продажу, Продавець не зобов'язаний повертати Покупцеві отримані від нього кошти раніше, аніж Покупцем будуть повернені товари, або надані докази про те, що він відправив дані товари Продавцеві.

Для того, щоб товар був прийнятий Продавцем у разі розірвання договору за ініціативою Покупця, товар не повинен бути пошкоджений, або мати ознаки того, що він був у використанні.

Споживач приймає до уваги те, що згідно § 1837 Цивільного кодексу неможливо відмовитися від договору купівлі-продажу на постачання товару, який був адаптований до потреб споживача, чи змінений за його бажанням конкретно для його особи.

Споживач приймає до уваги те, що якщо разом з доставкою замовленого товару він отримає від Продавця певні товари у подарунок, то так звана подарункова угода укладається між Продавцем та Покупцем на тих умовах, що, якщо споживач відмовиться від договору купівлі-продажу, угода на подарунок втрачає свою чинність, а споживач буде зобов'язаний повернути Продавцеві разом з товарами усі подарунки та інші винагороди, отримані від Покупця. У випадку, якщо вони не будуть повернені, дані матеріальні цінності будуть вважатися незаконним збагаченням споживача. Якщо ж повернення предмету незаконного збагачення неможливе, Продавець має право вимагати від Покупця відшкодування вартості предмету незаконного збагачення у грошовому еквіваленті в розмірі його звичайної вартості.

Стаття VII.

Koнтактна інформація про Продавця

Контактна інформація про Продавця наступна:

Компанія «BUBA HOLDING s.r.o.»

Адреса: вул. Побржежні, 249/46, м. Прага 8, Карлін, 186 00

E-mail: info@watch4u.sk

Koнтактна особа, відповідальна за обробку замовлень, прийняття скарг та розірвання договорів – Луціе Тіха (Lucie Tichá), email: watch4u@watch4u.cz

Стаття VIII.

Захист персональних даних

Положення про конфіденційність

Компанія «BUBA HOLDING s.r.o.», котра є власником інтернет магазину www.watch4u.com, заявляє, що всі персональні дані, отримані від покупців, вважаються нею строго конфіденційною інформацією і компанія поводиться з ними відповідно до Закону про захист персональних даних № 101/2000 Збірника з внесеними змінами та відповідно до Комерційних умов компанії «BUBA HOLDNIG s.r.o.».

Які дані ми збираємо?

Для здійснення комерційних операцій нам необхідно знати про Вас наступне: Ваше ім'я та прізвище, підпис, адреса, телефон та адреса електронної пошти, тільки після отримання цих даних ми можемо забезпечити виконання комерційних операцій, які здійснюються між нами.

Як використовуються персональні дані?

Для здійснення комерційних операцій з метою постачання товарів на Вашу адресу нам необхідно спілкуватися з Вами та знати вищезазначені персональні дані, котрі ми отримуємо під час Вашої реєстрації на нашому сайті на постійній основі чи тимчасово. Оскільки Ваші персональні дані використовуються нами з метою забезпечення виконання комерційних операцій, отримання Вашої особистої згоди не є обов'язковим.

Як Ви можете вплинути на існування цих даних?

Після входу на сайт інтернет-магазину www.watch4u.com Ви можете редагувати або видаляти ці дані. Якщо Ви хочете повністю скасувати реєстрацію, просто надішліть електронне повідомлення на адресу: info@watch4u.cz.o.

Стаття IX.

Надсилання рекламних повідомлень

Покупець погоджується отримувати на свою адресу електронної пошти повідомлення від Продавця, змістом яких є реклама, пов'язана з товарами, послугами або бізнесом Продавця, а також повідомлення комерційного змісту. Покупець погоджується на збереження так званих файлів «cookie» на своєму комп'ютері. Якщо здійснити покупку на веб-сайті можна таким чином, що для цього не потрібно зберігати файли «cookie» на комп’ютері Покупця, Покупець може відмовитися від завантаження файлів даного типу.

Стаття X.

Прикінцеві положення

Дані Комерційні умови Продавця вступають у силу, як зазначено на веб-сайті продавця www.watch4u.com, в день укладення договору купівлі-продажу. Продавець залишає за собою право змінювати формулювання та зміст Комерційних умов.

У випадку, коли однією зі сторін договору виступає споживач, договірні взаємовідносини регулюються комерційними умовами НЦК та законом № 634/1992 Збірника, Про захист прав споживачів. Якщо однією зі сторін договору виступає підприємець, договірні взаємовідносини регулюються умовами НЦК.

Відповідно до § 1820 абзацу 1 НЦК Продавець проінформований про те, що споживач може звернутися з позасудовою скаргою на нього до контролюючого органу, яким виступає Чеська торгова інспекція. Чеська торгова інспекція розглядає позасудові скарги споживачів у спосіб та на умовах, встановлених відповідним законодавством.

Договір купівлі-продажу можна укладати на чеській мові, а також на будь-яких інших мовах, якщо це не стане перешкодою для можливості їхнього укладення.

Договори про купівлю-продаж зберігаються Продавцем навіть після того, як вони були припинені. Договори купівлі-продажу зберігаються у тій формі, в якій вони були припинені. Доступ до архівних договорів купівлі-продажу має виключно Продавець або суб’єкт, уповноважений Продавцем для проведення архівування. Такий суб’єкт не має права надавати доступ до договорів третім особам, окрім випадків, передбачених законом.

Продавець заявляє, що він має дійсну торгову ліцензію для здійснення продажів на www.watch4u.com. Контроль за дотриманням Закону про ліцензування підприємців здійснюється відповідною установою ліцензування підприємців. Контроль за захистом персональних даних здійснюється Управлінням по захисту персональних даних. Контроль за дотриманням Закону про захист прав споживачів здійснює Чеська торгова інспекція.

Дані Загальні комерційні умови вступають в силу з 1 грудня 2015 року.

Порядок подання скарг до інтернет-магазину

Гарантійний період

Якщо Покупець вчасно та у правильному порядку повідомить Продавця про наявність дефекту, термін дії гарантійного права на усунення дефекту не закінчується протягом часу, коли товар перебуває в ремонті і покупець не може його використовувати, тобто від дати подання рекламації до дати, коли покупець повинен був забрати товар після ремонту. Покупець приймає до уваги те, що у випадку заміни товару, або його частини в рамках рекламації новий гарантійний термін для реалізації прав на усунення дефектів не надається. Гарантійний період для подачі претензій на дефекти товару не може розглядатися як визначення строку придатності товару, котрий змінюється залежно від властивостей виробу, його технічного обслуговування, правильності та інтенсивності використання або угоди між Покупцем і Продавцем.

Гарантійний талон

Якщо гарантійний талон не було надано виробником товару, він замінюється підтвердним документом про продаж товару (квитанцією), який завжди є частиною доставки товару. Цей документ не є обов'язковим для пред’явлення претензії.

Подання рекламації

За будь-яких обставин ми завжди йдемо назустріч і намагаємося задовольнити наших клієнтів. Якщо споживач виявляє дефект придбаного товару протягом гарантійного періоду, він має право подати рекламацію на нас.

Надішліть рекламаційну продукцію (якщо це можливо, покладіть копію квитанції про продаж, гарантійний талон або супровідний лист з коротким описом дефекту) на нашу адресу.

Aдреса для пред’явлення рекламацій:

Компанія «BUBA HOLDING s.r.o.», вул. Побржежні, 249/46, м. Прага 8, Карлін, Чеська Республіка

Подання рекламації

Рекламацію необхідно подати протягом 30 днів з моменту отримання рекламаційного товару. Якщо рекламацію не буде подано протягом цього періоду, ми Вам замінимо товар на інший, або повернемо гроші за нього.

Замовник проінформований Продавцем про спосіб подання рекламації шляхом відправлення листа на його поштову адресу, або повідомлення на адресу електронної пошти.

м. Прага, 1 грудня 2015 року